CONJUNT RUPESTRE

EL CONJUNT RUPESTRES

0
Any de descobriment
+ 0
Pintures conservades
9000 -
ANYS D'ANTIGUITAT

EL CONJUNT RUPESTRE

0
Any de descobriment
+ 0
Pintures conservades
ANYS D'ANTIGUITAT

Les Pintures Rupestres de la Serra de Godall, declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1998, configuren un dels conjunts més importants d’Art Rupestre Llevantí de tota la Península Ibèrica pintat, en alguns casos, fa més de 8000 anys en un període post-paleolític.  La major part de les pintures trobades fins ara corresponen a l’anomenat art llevantí, tan sols a les parets de la Cova Fosca  (Abric IV) trobem figures esquemàtiques i abstractes.

La visita al Conjunt Rupestre d’Ulldecona permet gaudir del més complex i ben conservat exemple d’Art Llevantí català i un dels més importants de tota la Península Ibèrica. Les seves escenes amb estil narratiu, com la impressionant “La Llegenda més antiga de Catalunya” de l’Abric I, ens apropen a la societat, la cultura i els rituals d’aquesta primera societat post-paleotítica de fa 8.000 anys. A més, a n’aquest abric i, gràcies a les noves tecnologies, disposem d’una app “e-Art” de realitat augmentada que ens permet reconstruir l’escena tal i com va ser pintada pels mateixos autors, tenir una millor idea de la magnitud del conjunt, la complexitat narrativa i artística i millorar així, l’experiència a la visita.

Aquestes Pintures manifesten un món de creences o de relats mítics relacionats amb la cacera i on participa una part de la societat, els possibles herois o personatges  legendaris, les divinitats, els encarregats de dur a terme els rituals i les diverses espècies d’animals pròpies de la zona. Les escarpades cingleres devien ser un escenari perfecte per a la captura d’animals. A més, probablement l’indret s’utilitzava com a lloc de reunió i de celebració de determinats ritus.

La pintura es va convertir així en un mitjà de comunicació. Marcava els punts més significatius o llocs “sagrats” on es duien a terme cerimònies i, a la vegada, permetia mantenir les tradicions, part de la memòria històrica i els valors culturals dels pobladors d’aquest territori.

El fet que les escenes de caça siguin habituals a les pintures fan pensar que les devien pintar grups humans que tenien com a mitjà de subsistència la caça i la recol·lecció. Per les espècies animals representades sabem que les van pintar del 7000 al 2000 aC. Dins d’aquella època, es desenvoluparen en aquest indret altres comunitats que practicaven l’agricultura i la ramaderia, amb les quals, potser, hi devien tenir contacte. Segurament, la comunitat de caçadors-recol·lectors de la Serra de Godall es devia desplaçar periòdicament al llarg de l’any per tot aquest territori. Al llarg dels gairebé 500 metres que ocupa el conjunt d’art rupestre de la serra de Godall, hi podem veure més de 400 figures distribuïdes d’una manera desigual en els diversos abrics. 

Davant la dificultat de poder accedir a la major part de les pintures rupestres, l’any 2006 es va crear el Centre d’Interpretació d’Art Rupestre “Abrics de l’Ermita”, dissenyat per tal d’apropar al visitant les nombroses restes que els abrics atresoren. Per a tal fi, s’han utilitzat múltiples recursos gràfics i un gran nombre de fotografies i calcs de les pintures que fan que aquest visitant assoleixi de forma molt amena, un coneixement prou profund d’aquest llegat. A més, també compta amb un joc interactiu sota el títol “Nosaltres caçadors” que a banda de la seva part més lúdica, ens apropa a les estratègies de cacera que feien servir fa 8000 anys els nostres avantpassats. Per tant, aquest centre d’interpretació resulta molt interessant de visitar. 

quina visita prefereixes?

ELEGEIX LA que més s'adapti a tu

Les Pintures Rupestres + Centre d'Interpretació d'Art Rupestre

Fes la teva reserva amb un CLICK!

La Ulldecona Cultural (Les oliveres mil·lenàries + Castell Medieval + Les Pintures Rupestres)

Fes la teva reserva amb un CLICK!

Les Pintures Rupestres + El Centre d'Interpretació d'Art Rupestre + Moleta del Remei

Fes la teva reserva amb un CLICK!

RupArt&Family

Fes la teva reserva amb un CLICK!

Nº visitants cada any?
+4500
Recomanat?
100%